Đóng

23/09/2019

MỘT GIỜ HỌC TIẾNG ANH

Teacher: What is this?…
Kids: This is a banana!
This is an apple!

Teacher: What is that?

Kids: That is a cake!

Teacher: What is it?

Kids: It is a candy!

Teacher: Good job! Hi-fi.

Such a fun game and activity we have experienced today! And that is how we learn English at SẮC MÀU TUỔI THƠ!

Độ tuổi mầm non là giai đoạn quan trọng nhất trong việc phát triển ngôn ngữ của trẻ, đây là thời kỳ tiếp thu ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên nhất. Giảng viên người nước ngoài sẽ giúp trẻ nói tiếng Anh chuẩn hơn.
Chúng ta hãy cùng các bé đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình tri thức nhé! Hôm nay các bạn lớp chồi cùng học và khám phá về các từ vựng mới như : egg , crab , banana , học về giới tính : Boy , girl , babe , dụng cụ : book , bag … Up , down , big , small , long , short… Mời ba mẹ cùng xem bé học rồi ôn bài cùng bé nhé!

374862cfbaf8e6f03e5c978f03df3d81 1568883966290 1568883966292 1568883967290 1568883967294 c87fe33859301391871b211b5e00df80

BÉ YÊU Ở TRƯỜNG Related