Đóng

09/09/2018

Giờ học Tiếng Anh thật là vui!

Giờ học Tiếng Anh luôn được các con mong chờ vì có cô Cristina cực kì vui tính! Học ngoại ngữ vui lắm ba mẹ ạ!
Cô dạy chúng con biết bao nhiêu là từ mới, dạy chúng con biết đọc, biết nghe biết hát bằng Tiếng Anh. Khi cô dạy con, cô luôn hạ thấp người ngang tầm con để nói cho con dễ nghe, dẽ hiểu và cảm nhân cả tình yêu thương của cô giáo với con trẻ nữa. Chúng con được chơi bao nhiều trò vui mà qua đó con học và hiểu cả về văn hóa của phương Tây và kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác để sau này đi đâu và làm gì thì chúng con cũng đã được trang bị đủ kiến thức ngoại ngữ và văn hoá để thích nghi trong mọi hoàn cảnh ba mẹ ạ.

5E1B379F-308A-4D10-8740-F23B297281E8 19F936BD-5761-44E9-BFF2-5502CACB1AD0 EF9BFFF7-30A1-4009-ACFB-27AA4A35D64A 1F749299-AB96-4A1E-9639-19EC17AD2733 12C11A38-59F2-4F0A-82B7-34D7C2D1BCCE 881FD8BF-C3C0-4A12-8592-9D14AA323F7C 39D72655-06F1-42F3-A713-5B77C10715E8 AB910B92-A5B5-432A-81AE-157014985D14 C9C8673C-6C4B-4871-82BC-6174B84F37D6 3FB49391-3DA9-485B-B853-572EA4002E4A B9F22237-0645-4885-B581-2537F29B2A8C 4A4435F4-973E-46E7-B780-4915CAC7C971 0E010947-CCFB-42C6-93DB-CF5CAA8ADBF3 78B1E562-DA13-48E3-8EDA-CB58E4EA1680 D7E7860D-D740-4304-9D71-390A4FF5C63F 623B0B29-6E1E-4881-A6DB-41FD25A645F9

BÉ YÊU Ở TRƯỜNG Related