Đóng

06/07/2018

Thông báo Tuyển sinh Năm học 2018-2019

TRƯỜNG MN SẮC MÀU TUỔI THƠ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC MỚI 2018-2019 NHƯ SAU:

I. THỜI GIAN PHÁT ĐƠN VÀ NHẬN HỒ SƠ:
Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 31/8/2018 (đơn theo mẫu của trường)
Hồ sơ bao gồm:
1.Bản sao giấy khai sinh
2.Đơn xin nhập học (theo mẫu quy định)
3.Phiếu khám sức khỏe (theo mẫu quy định)
4.Bảng điều tra đặc điểm tâm lý trẻ trước khi vào trường (theo mẫu).
5. Bản sao hộ khẩu hoặc tạm trú.
6. Bản sao sổ tiêm chủng
7. Hình 3×4: 5 tấm

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 • Nhà trẻ 19-24th : các bé sinh từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2017
 • Nhà trẻ 25-36th: các bé sinh từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2016
 • Mẫu giáo: các bé sinh năm 2015, 2014, 2013

GIAI ĐOẠN 1: 

 • Các cháu 5 tuổi sinh năm 2013.
 • Số lượng thu nhận là 25 cháu.

Thời gian phát đơn và nhận hồ sơ từ 01/8/2018 cho đến ngày 05/08/2018.

GIAI ĐOẠN 2: Các khối mầm, chồi, lá:

 • Khối chồi: các bé sinh năm 2014 ( dự tuyển là 25 cháu)
 • Khối mầm: các bé sinh 2015 (dự tuyển là 25 cháu)
 • Khối nhà trẻ: các bé sinh năm 8/2015 – 4/2017 (dự tuyển là 50 cháu)
  Thời gian phát đơn đăng kí từ 05/08/2018 cho hết ngày 31/08/2018

GIAI ĐOẠN 3:

 • Nếu nhà trường còn chỉ tiêu và được sự đồng ý của Ban tuyển sinh Phòng GDĐT Quận, Trường sẽ nhận bổ sung cho đủ sĩ số tất cả các lứa tuổi. Nhà trường vẫn ưu tiên nhận tất cả trẻ lớp Lá (5 tuổi).

          Thời gian phát đơn đăng kí từ 01/9/07/2018 trở đi.

BAN TUYỂN SINH

 

Thông Báo Related