Đóng

28/06/2019

BÉ TẬP LÀM NHÀ KHOA HỌC

Hôm nay, các bé lớp chồi và lá đã có một buổi học hết sức thú vị. Đây là một trải nghiệm của các bé mẫu giáo khi làm thực nghiệm khoa học: tạo bong bóng từ xà phòng.
Đó là một trong những nội dung của chương trình giáo dục sớm theo định hướng STEAM tại Trường MN Sắcmàu Tuổithơ tập trung vào những yếu tố quan trọng như: Science (Khoa học),Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật) và Math (Toán học). Theo đó, mô hình giáo dục STEAM là quá trình tích hợp kiến thức giữa các môn khoa học, kỹ thuật, toán học, công nghệ, nghệ thuật qua đó xây dựng cho học sinh các kỹ năng được kết hợp hài hòa từ kiến thức của các bộ môn nói trên để sử dụng khi làm việc trong thế giới công nghệ và toàn cầu hoá ngày nay. Đồng thời STEM trang bị cho người học những kỹ năng về tư duy phản biện và giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng quản lý thời gian, v.v. nhằm chuẩn bị cho học sinh những tri thức thiết yếu nhất của thế kỉ 21.
Tư duy của trẻ mầm non là tư duy trực quan vì vậy các con cần được học qua chính những trải nghiệm và quan sát – thực làm, thực học. Chương trình giáo dục định hướng STEAM tại Trường MN Sắc Màu Tuổi Thơ chính là giúp các con trải nghiệm những kiến thức thục tiễn, vừa lớn khôn vừa trưởng thành, CHƠI THÔNG MINH – HỌC VUI VẺ!
13EAC334-5205-4A84-9980-4A869DE750BE 59441CB8-9147-4EAD-A392-8812CC0E44AA C83EDE7A-86EB-429F-A158-59E8F36F0DAF 49186869-AF4A-4D65-872E-1432E262D9F7 838F62E5-FBF5-4DE2-8172-178D97C1D76D 52F71E77-9310-4EA6-8889-B461709C6BAD C8CF4C58-F3AB-4541-B369-CFA969E0F91A BDF246AF-3A0E-4E76-9AB8-A9EF3B9DFAD4 FE894E3C-8562-4345-AEDC-686CDDADE526 FE0D8EA2-EE12-4921-98DB-879ACD9E0300

BÉ YÊU Ở TRƯỜNG Related